Gia sư / Việc làm gia sư

Danh sách lớp học mới nhất

Tìm gia sư dạy lớp tiếng Anh
600,000 vnđ/buổi

1 lượt đề nghị

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Hà Nội

Hà Nội

Giảng dạy chuyên sâu về ngữ âm (bảng phiên âm quốc tế IPA) và giao tiếp Tiếng Anh cho người lớn (sinh viên, người đi làm) tại các trụ sở của Trung tâm

Mã lớp: ML257

Tiếng Anh

Hà Nội

Gia sư online

600,000 vnđ/buổi

1 lượt đề nghị

Đề nghị dạy

ML:257

Tiếng Anh

Hà Nội

Gia sư online

Đề nghị dạy

ML: 257

Gia sư online

Đề nghị dạy
Giảng dạy chuyên sâu về ngữ âm (bảng phiên âm quốc tế IPA) và giao tiếp Tiếng Anh cho người lớn (sinh viên, người đi làm) tại các trụ sở của Trung tâm
Tìm gia sư môn Toán tại Hà Nội
200,000 vnđ/buổi

12 lượt đề nghị

Toán

Toán

Hà Nội

Hà Nội

bậc thầy dạy Toán

Mã lớp: ML1

Toán

Hà Nội

Gia sư online

200,000 vnđ/buổi

12 lượt đề nghị

Đề nghị dạy

ML:1

Toán

Hà Nội

Gia sư online

Đề nghị dạy

ML: 1

Gia sư online

Đề nghị dạy
bậc thầy dạy Toán
Tìm gia sư văn lớp 1,2
500,000 vnđ/buổi

3 lượt đề nghị

Văn

Văn

Hà Nội

Hà Nội

Mong cô dạy dỗ cháu nên người

Mã lớp: ML228

Văn

Hà Nội

Gia sư tại nhà

500,000 vnđ/buổi

3 lượt đề nghị

Đề nghị dạy

ML:228

Văn

Hà Nội

Gia sư tại nhà

Đề nghị dạy

ML: 228

Gia sư tại nhà

Đề nghị dạy
Mong cô dạy dỗ cháu nên người
Gia sư Văn
200,000 - 300,000 vnđ/buổi

0 lượt đề nghị

Văn

Văn

Hà Nội

Hà Nội

Dạy cho môn Văn lớp 10
.

Mã lớp: ML248

Văn

Hà Nội

Gia sư tại nhà

200,000 - 300,000 vnđ/buổi

0 lượt đề nghị

Đề nghị dạy

ML:248

Văn

Hà Nội

Gia sư tại nhà

Đề nghị dạy

ML: 248

Gia sư tại nhà

Đề nghị dạy
Dạy cho môn Văn lớp 10 .
Dạy môn Văn lớp 11
350,000 vnđ/tháng

9 lượt đề nghị

Văn

Văn

Hải Phòng

Hải Phòng

Môn văn, viết văn

Mã lớp: ML220

Văn

Hải Phòng

Gia sư tại nhà

350,000 vnđ/tháng

9 lượt đề nghị

Đề nghị dạy

ML:220

Văn

Hải Phòng

Gia sư tại nhà

Đề nghị dạy

ML: 220

Gia sư tại nhà

Đề nghị dạy
Môn văn, viết văn
Gia sư dạy tiếng Anh giao tiếp
250,000 vnđ/buổi

0 lượt đề nghị

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Hà Nội

Hà Nội

Dạy tiếng Anh giao tiếp

Mã lớp: ML263

Tiếng Anh

Hà Nội

Gia sư online

250,000 vnđ/buổi

0 lượt đề nghị

Đề nghị dạy

ML:263

Tiếng Anh

Hà Nội

Gia sư online

Đề nghị dạy

ML: 263

Gia sư online

Đề nghị dạy
Dạy tiếng Anh giao tiếp
Tìm gia sư dạy lập trình backend php 4
90,000 vnđ/buổi

1 lượt đề nghị

Tin học

Tin học

Hà Nội

Hà Nội

Dạy các kiến thức cơ bản lập trình php đến nâng cao

Mã lớp: ML244

Tin học

Hà Nội

Gia sư tại nhà

90,000 vnđ/buổi

1 lượt đề nghị

Đề nghị dạy

ML:244

Tin học

Hà Nội

Gia sư tại nhà

Đề nghị dạy

ML: 244

Gia sư tại nhà

Đề nghị dạy
Dạy các kiến thức cơ bản lập trình php đến nâng cao
Tìm gia sư Toán lớp 6
2,500,000 - 2,800,000 vnđ/tháng

7 lượt đề nghị

Toán

Toán

Hà Nội

Hà Nội

Yêu cầu gia sư là giáo viên, kiến thức chấc

Mã lớp: ML146

Toán

Hà Nội

Gia sư online

2,500,000 - 2,800,000 vnđ/tháng

7 lượt đề nghị

Đề nghị dạy

ML:146

Toán

Hà Nội

Gia sư online

Đề nghị dạy

ML: 146

Gia sư online

Đề nghị dạy
Yêu cầu gia sư là giáo viên, kiến thức chấc
Tìm gia sư dạy lập trình backend php 42
50,000 vnđ/buổi

0 lượt đề nghị

Tin học

Tin học

Hà Nội

Hà Nội

Ngôn ngữ PHP và thư viện CI hoặc laravel

Mã lớp: ML256

Tin học

Hà Nội

Gia sư online

50,000 vnđ/buổi

0 lượt đề nghị

Đề nghị dạy

ML:256

Tin học

Hà Nội

Gia sư online

Đề nghị dạy

ML: 256

Gia sư online

Đề nghị dạy
Ngôn ngữ PHP và thư viện CI hoặc laravel
Càn tìm 1 gia sư dạy môn Toán
200,000 vnđ/buổi

3 lượt đề nghị

Toán

Toán

Hà Giang

Hà Giang

Dạy kèm môn Toán

Mã lớp: ML247

Toán

Hà Giang

Gia sư online

200,000 vnđ/buổi

3 lượt đề nghị

Đề nghị dạy

ML:247

Toán

Hà Giang

Gia sư online

Đề nghị dạy

ML: 247

Gia sư online

Đề nghị dạy
Dạy kèm môn Toán
Liên hệ qua SĐT