Gia sư / Việc làm gia sư

Danh sách lớp học mới nhất

Lớp 12
1,200 vnđ/tháng

0 lượt đề nghị

Toán

Toán

Hà Nội

Hà Nội

Có thể đạt điểm thi trung bình trong trường trên 5
Thi đại học đc 7

Mã lớp: ML273

Toán

Hà Nội

Gia sư tại nhà

1,200 vnđ/tháng

0 lượt đề nghị

Đề nghị dạy

ML:273

Toán

Hà Nội

Gia sư tại nhà

Đề nghị dạy

ML: 273

Gia sư tại nhà

Đề nghị dạy
Có thể đạt điểm thi trung bình trong trường trên 5 Thi đại học đc 7
ok
20,000 vnđ/buổi

0 lượt đề nghị

Ielts

Ielts

Vĩnh Long

Vĩnh Long

wcefveff

Mã lớp: ML272

Ielts

Vĩnh Long

Gia sư online

20,000 vnđ/buổi

0 lượt đề nghị

Đề nghị dạy

ML:272

Ielts

Vĩnh Long

Gia sư online

Đề nghị dạy

ML: 272

Gia sư online

Đề nghị dạy
wcefveff
Sinh viên dạy kèm tại nhà Tiếng Anh lớp 4. luyện thi Mover
2,000,000 - 2,200,000 vnđ/tháng

1 lượt đề nghị

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh

Dạy tiếng anh lớp 4 luyện thi Mover

Mã lớp: ML271

Tiếng Anh

Hồ Chí Minh

Gia sư tại nhà

2,000,000 - 2,200,000 vnđ/tháng

1 lượt đề nghị

Đề nghị dạy

ML:271

Tiếng Anh

Hồ Chí Minh

Gia sư tại nhà

Đề nghị dạy

ML: 271

Gia sư tại nhà

Đề nghị dạy
Dạy tiếng anh lớp 4 luyện thi Mover
Gia sư Toán 12
250,000 vnđ/buổi

0 lượt đề nghị

Toán

Toán

Hà Nội

Hà Nội

Giúp hịc sinh đạt 8 điểm thi THPYT Quốc gia

Mã lớp: ML270

Toán

Hà Nội

Gia sư tại nhà

250,000 vnđ/buổi

0 lượt đề nghị

Đề nghị dạy

ML:270

Toán

Hà Nội

Gia sư tại nhà

Đề nghị dạy

ML: 270

Gia sư tại nhà

Đề nghị dạy
Giúp hịc sinh đạt 8 điểm thi THPYT Quốc gia
lớp 7, văn
1,000,000 - 2,000,000 vnđ/buổi

0 lượt đề nghị

Văn

Văn

Hà Nội

Hà Nội

học ol

Mã lớp: ML269

Văn

Hà Nội

Gia sư online

1,000,000 - 2,000,000 vnđ/buổi

0 lượt đề nghị

Đề nghị dạy

ML:269

Văn

Hà Nội

Gia sư online

Đề nghị dạy

ML: 269

Gia sư online

Đề nghị dạy
học ol
Gia sư tiếng Anh
100,000 - 250,000 vnđ/buổi

1 lượt đề nghị

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Hà Nội

Hà Nội

Kèm hõ sinh lớp 3 môn Tiếng Anh

Mã lớp: ML268

Tiếng Anh

Hà Nội

Gia sư tại nhà

100,000 - 250,000 vnđ/buổi

1 lượt đề nghị

Đề nghị dạy

ML:268

Tiếng Anh

Hà Nội

Gia sư tại nhà

Đề nghị dạy

ML: 268

Gia sư tại nhà

Đề nghị dạy
Kèm hõ sinh lớp 3 môn Tiếng Anh
gia sư môn lập trình
500,000 vnđ/buổi

1 lượt đề nghị

Tin học

Tin học

Hà Nội

Hà Nội

Phát triển và triển khai phần mềm game
Đảm bảo rằng thiết kế trò chơi được thực hiện đầy đủ và đạt được hiệu quả
Tạo unit tests, quy trình xác nhận và ghi lại các thông số kỹ thuật
Phối hợp chặt chẽ với Team Lead để tạo ra và bàn giao các task/ project cần thiết
Làm việc với với Quality Assurance, Game Producers, Game Designers, Artists và thiết kế âm thanh”

Mã lớp: ML267

Tin học

Hà Nội

Gia sư online

500,000 vnđ/buổi

1 lượt đề nghị

Đề nghị dạy

ML:267

Tin học

Hà Nội

Gia sư online

Đề nghị dạy

ML: 267

Gia sư online

Đề nghị dạy
Phát triển và triển khai phần mềm game Đảm bảo rằng thiết kế trò chơi được thực hiện đầy đủ và đạt được hiệu quả Tạo unit tests, quy trình xác nhận và ghi lại các thông số kỹ thuật Phối hợp chặt chẽ với Team Lead để tạo ra và bàn giao các task/ project cần thiết Làm việc với với Quality Assurance, Game Producers, Game Designers, Artists và thiết kế âm thanh”
tìm kiếm gia sư môn triết
1,000,000 vnđ/buổi

3 lượt đề nghị

Lịch Sử

Lịch Sử

Hà Nội

Hà Nội

Phát triển và triển khai phần mềm game
Đảm bảo rằng thiết kế trò chơi được thực hiện đầy đủ và đạt được hiệu quả
Tạo unit tests, quy trình xác nhận và ghi lại các thông số kỹ thuật
Phối hợp chặt chẽ với Team Lead để tạo ra và bàn giao các task/ project cần thiết
Làm việc với với Quality Assurance, Game Producers, Game Designers, Artists và thiết kế âm thanh”

Mã lớp: ML266

Lịch Sử

Hà Nội

Gia sư online

1,000,000 vnđ/buổi

3 lượt đề nghị

Đề nghị dạy

ML:266

Lịch Sử

Hà Nội

Gia sư online

Đề nghị dạy

ML: 266

Gia sư online

Đề nghị dạy
Phát triển và triển khai phần mềm game Đảm bảo rằng thiết kế trò chơi được thực hiện đầy đủ và đạt được hiệu quả Tạo unit tests, quy trình xác nhận và ghi lại các thông số kỹ thuật Phối hợp chặt chẽ với Team Lead để tạo ra và bàn giao các task/ project cần thiết Làm việc với với Quality Assurance, Game Producers, Game Designers, Artists và thiết kế âm thanh”
tìm kiếm gia sư môn mạng viễn thông
1,000,000 vnđ/buổi

1 lượt đề nghị

Toán

Toán

Hà Nội

Hà Nội

haiz
haiz
haiz
haiz

Mã lớp: ML265

Toán

Hà Nội

Gia sư online

1,000,000 vnđ/buổi

1 lượt đề nghị

Đề nghị dạy

ML:265

Toán

Hà Nội

Gia sư online

Đề nghị dạy

ML: 265

Gia sư online

Đề nghị dạy
haiz haiz haiz haiz
Tìm gia sư dạy giải tích 02, tại hà nội
200,000 - 1,000,000 vnđ/tháng

2 lượt đề nghị

Toán

Toán

Hà Nội

Hà Nội

haiz
haiz

Mã lớp: ML264

Toán

Hà Nội

Gia sư online

200,000 - 1,000,000 vnđ/tháng

2 lượt đề nghị

Đề nghị dạy

ML:264

Toán

Hà Nội

Gia sư online

Đề nghị dạy

ML: 264

Gia sư online

Đề nghị dạy
haiz haiz
Liên hệ qua SĐT