Gia sư / Việc làm gia sư

Danh sách lớp học mới nhất

Gia sư tiếng Anh
100,000 - 250,000 vnđ/buổi

0 lượt đề nghị

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Hà Nội

Hà Nội

Kèm hõ sinh lớp 3 môn Tiếng Anh

Mã lớp: ML268

Tiếng Anh

Hà Nội

Gia sư tại nhà

100,000 - 250,000 vnđ/buổi

0 lượt đề nghị

Đề nghị dạy

ML:268

Tiếng Anh

Hà Nội

Gia sư tại nhà

Đề nghị dạy

ML: 268

Gia sư tại nhà

Đề nghị dạy
Kèm hõ sinh lớp 3 môn Tiếng Anh
gia sư môn lập trình
500,000 vnđ/buổi

1 lượt đề nghị

Tin học

Tin học

Hà Nội

Hà Nội

Phát triển và triển khai phần mềm game
Đảm bảo rằng thiết kế trò chơi được thực hiện đầy đủ và đạt được hiệu quả
Tạo unit tests, quy trình xác nhận và ghi lại các thông số kỹ thuật
Phối hợp chặt chẽ với Team Lead để tạo ra và bàn giao các task/ project cần thiết
Làm việc với với Quality Assurance, Game Producers, Game Designers, Artists và thiết kế âm thanh”

Mã lớp: ML267

Tin học

Hà Nội

Gia sư online

500,000 vnđ/buổi

1 lượt đề nghị

Đề nghị dạy

ML:267

Tin học

Hà Nội

Gia sư online

Đề nghị dạy

ML: 267

Gia sư online

Đề nghị dạy
Phát triển và triển khai phần mềm game Đảm bảo rằng thiết kế trò chơi được thực hiện đầy đủ và đạt được hiệu quả Tạo unit tests, quy trình xác nhận và ghi lại các thông số kỹ thuật Phối hợp chặt chẽ với Team Lead để tạo ra và bàn giao các task/ project cần thiết Làm việc với với Quality Assurance, Game Producers, Game Designers, Artists và thiết kế âm thanh”
tìm kiếm gia sư môn triết
1,000,000 vnđ/buổi

3 lượt đề nghị

Lịch Sử

Lịch Sử

Hà Nội

Hà Nội

Phát triển và triển khai phần mềm game
Đảm bảo rằng thiết kế trò chơi được thực hiện đầy đủ và đạt được hiệu quả
Tạo unit tests, quy trình xác nhận và ghi lại các thông số kỹ thuật
Phối hợp chặt chẽ với Team Lead để tạo ra và bàn giao các task/ project cần thiết
Làm việc với với Quality Assurance, Game Producers, Game Designers, Artists và thiết kế âm thanh”

Mã lớp: ML266

Lịch Sử

Hà Nội

Gia sư online

1,000,000 vnđ/buổi

3 lượt đề nghị

Đề nghị dạy

ML:266

Lịch Sử

Hà Nội

Gia sư online

Đề nghị dạy

ML: 266

Gia sư online

Đề nghị dạy
Phát triển và triển khai phần mềm game Đảm bảo rằng thiết kế trò chơi được thực hiện đầy đủ và đạt được hiệu quả Tạo unit tests, quy trình xác nhận và ghi lại các thông số kỹ thuật Phối hợp chặt chẽ với Team Lead để tạo ra và bàn giao các task/ project cần thiết Làm việc với với Quality Assurance, Game Producers, Game Designers, Artists và thiết kế âm thanh”
tìm kiếm gia sư môn mạng viễn thông
1,000,000 vnđ/buổi

1 lượt đề nghị

Toán

Toán

Hà Nội

Hà Nội

haiz
haiz
haiz
haiz

Mã lớp: ML265

Toán

Hà Nội

Gia sư online

1,000,000 vnđ/buổi

1 lượt đề nghị

Đề nghị dạy

ML:265

Toán

Hà Nội

Gia sư online

Đề nghị dạy

ML: 265

Gia sư online

Đề nghị dạy
haiz haiz haiz haiz
Tìm gia sư dạy giải tích 02, tại hà nội
200,000 - 1,000,000 vnđ/tháng

2 lượt đề nghị

Toán

Toán

Hà Nội

Hà Nội

haiz
haiz

Mã lớp: ML264

Toán

Hà Nội

Gia sư online

200,000 - 1,000,000 vnđ/tháng

2 lượt đề nghị

Đề nghị dạy

ML:264

Toán

Hà Nội

Gia sư online

Đề nghị dạy

ML: 264

Gia sư online

Đề nghị dạy
haiz haiz
Tìm gia sư dạy lớp tiếng Anh
600,000 vnđ/buổi

1 lượt đề nghị

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Hà Nội

Hà Nội

Giảng dạy chuyên sâu về ngữ âm (bảng phiên âm quốc tế IPA) và giao tiếp Tiếng Anh cho người lớn (sinh viên, người đi làm) tại các trụ sở của Trung tâm

Mã lớp: ML257

Tiếng Anh

Hà Nội

Gia sư online

600,000 vnđ/buổi

1 lượt đề nghị

Đề nghị dạy

ML:257

Tiếng Anh

Hà Nội

Gia sư online

Đề nghị dạy

ML: 257

Gia sư online

Đề nghị dạy
Giảng dạy chuyên sâu về ngữ âm (bảng phiên âm quốc tế IPA) và giao tiếp Tiếng Anh cho người lớn (sinh viên, người đi làm) tại các trụ sở của Trung tâm
Tìm gia sư môn Toán tại Hà Nội
200,000 vnđ/buổi

14 lượt đề nghị

Toán

Toán

Hà Nội

Hà Nội

bậc thầy dạy Toán

Mã lớp: ML1

Toán

Hà Nội

Gia sư online

200,000 vnđ/buổi

14 lượt đề nghị

Đề nghị dạy

ML:1

Toán

Hà Nội

Gia sư online

Đề nghị dạy

ML: 1

Gia sư online

Đề nghị dạy
bậc thầy dạy Toán
Tìm gia sư văn lớp 1,2
500,000 vnđ/buổi

3 lượt đề nghị

Văn

Văn

Hà Nội

Hà Nội

Mong cô dạy dỗ cháu nên người

Mã lớp: ML228

Văn

Hà Nội

Gia sư tại nhà

500,000 vnđ/buổi

3 lượt đề nghị

Đề nghị dạy

ML:228

Văn

Hà Nội

Gia sư tại nhà

Đề nghị dạy

ML: 228

Gia sư tại nhà

Đề nghị dạy
Mong cô dạy dỗ cháu nên người
Gia sư Văn
200,000 - 300,000 vnđ/buổi

0 lượt đề nghị

Văn

Văn

Hà Nội

Hà Nội

Dạy cho môn Văn lớp 10
.

Mã lớp: ML248

Văn

Hà Nội

Gia sư tại nhà

200,000 - 300,000 vnđ/buổi

0 lượt đề nghị

Đề nghị dạy

ML:248

Văn

Hà Nội

Gia sư tại nhà

Đề nghị dạy

ML: 248

Gia sư tại nhà

Đề nghị dạy
Dạy cho môn Văn lớp 10 .
Dạy môn Văn lớp 11
350,000 vnđ/tháng

9 lượt đề nghị

Văn

Văn

Hải Phòng

Hải Phòng

Môn văn, viết văn

Mã lớp: ML220

Văn

Hải Phòng

Gia sư tại nhà

350,000 vnđ/tháng

9 lượt đề nghị

Đề nghị dạy

ML:220

Văn

Hải Phòng

Gia sư tại nhà

Đề nghị dạy

ML: 220

Gia sư tại nhà

Đề nghị dạy
Môn văn, viết văn
Liên hệ qua SĐT